Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ιερά Κοινότητα
Ιερά Επιστασία: 23770 -23711, 23770 -23713
Πρωτοεπιστάτης: 23770 -23710
Aρχιγραμματέας: 23770 - 23710
Γραμματεία: 23770 -23224
fax: 23770 -23315

Διοίκηση Αγίου Όρους
Γραμματεία: 23770 -23314
Διοικητής: 23770 -23230
Αναπλ. Διοικητής: 23770 -23290


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστυνομικό Τμήμα Καρυών
Γραμματεία: 23770 -23212
Διοικητής: 23770 -23260


Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)
Καρυές: 23770 -23214


Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.)
Προϊστάμενος: 23770-23209, 23770-23990
Τεχνική Υπηρεσία: 23770 -23314


Ιατρείο Καρυών
Ιατρός: 23770-23217


Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κλιμάκιο Καρυών: 23770-23199

Αυτοκίνητα μετακίνησης προσκυνητών
Καρυές: 23770-23266

 

© Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής - Διοικητήριο, 63100 Πολύγυρος                                                   Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Mundo GR.