LIFE07 ENV/GR/000265
TΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ


Φωτογραφίες

ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ
ImageΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:             ΚΕΠΑΚ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:                     Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:                        1995
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:            Μακεδονίας & 22ας Απριλίου, 63 100, Πολύγυρος Χαλκιδικής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                              23710 21500
FAX:                                              23710 21519
e-mail:                                          Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 1995 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και ανήκει κατά πλειοψηφία στην Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού του Νομού.

Κύριο αντικείμενο έχει την δραστηριότητα στον τομέα της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης, ως Περιφερειακής εμβέλειας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλον, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Παιδαγωγικά και Εκπαίδευση εκπαιδευτών, Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική, Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών, Αγροτικά Επαγγέλματα και Τεχνικά Επαγγέλματα.

Επίσης είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης, ως Περιφερειακής εμβέλειας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για δράσεις καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ

Η Εταιρία έχει ως σκοπό την υλοποίηση στην περιοχή του Νομού Χαλκιδικής, προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επιμόρφωσης καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τα πρόσωπα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, όπως:

 • Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Πρόσφυγες
 • Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες
 • Άτομα διαβιούντα σε γεωγραφικώς απομακρυσμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Σκοπός επίσης είναι η έρευνα και η μελέτη της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και η κατάρτιση κάθε είδους μελέτης για την προώθηση θεμάτων απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Οι δράσεις που αναπτύσσει το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ στα παραπάνω πλαίσια:
 1. Μελέτη και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για όλα τα θέματα απασχόλησης εργατικού δυναμικού σε ευρεία έννοια, με την δημιουργία και την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και κάθε μορφής ενεργειών δημοσιοποίησης
 2. Υποστήριξη ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού τους
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων σύνδεσης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 4. Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδίκευσης και επανειδίκευσης
 5. Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών κατάρτισης εργαζομένων ή ανέργων σε σύγχρονες ειδικεύσεις
 6. Έρευνα αγοράς εργασίας για τον προσδιορισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες ειδικεύσεις.
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία του ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό του.
Η διάρθρωση του στελεχιακού δυναμικού του ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ έχει ως εξής:

1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το σύνολο του μονίμου στελεχιακού δυναμικού είναι 8 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται:
Α. Επιστημονικό προσωπικό: Τέσσερα στελέχη με ειδίκευση στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και συστημάτων ενίσχυσης της απασχόλησης.
Β. Διοικητικό προσωπικό: 4 άτομα με εμπειρία στην γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της εταιρίας.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ εκτός από το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό χρησιμοποιεί εξειδικευμένους εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες (συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχει.
Επίσης, πάνω από 300 είναι οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιεί το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ στις ενέργειες κατάρτισης που υλοποιεί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο επαγγελματικής κατάρτισης.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η έδρα του ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ στεγάζεται σε χώρο 589 τ.μ., εξοπλισμένο με τα ποιο σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Ο χώρος εκτός των άλλων διαθέτει:
 • Δυο αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 47 σπουδαστών
 • Δύο αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 45 σπουδαστών
 • Εργαστήριο δυναμικότητας 25 σπουδαστών
 • Αίθουσα συνεδριάσεων
 • Σύγχρονα γραφεία επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
 • Χώροι Υγιεινής (4), χώρος υγιεινής για ΑΜΕΑ
 • Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο
 • Ανεξάρτητος χώρος πρόσβασης στο Internet (αίθουσα Internet ), 15,10 τ.μ.
Το σύνολο των χώρων της δομής πληρεί τις προδιαγραφές για προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δίκτυο (Windows ΧΡ) σύγχρονων Η/Υ με 22 θέσεις εργασίας που συνδέονται μέσω δικτύου LAN και συνδέσεις ΙSDN για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Περιφερειακά: Τέσσερις εκτυπωτές - Δύο Scanner Fax: Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Τηλεφωνικό κέντρο και επτά τηλεφωνικές γραμμές Ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διατίθεται τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την λειτουργία του ( Προβολικά συστήματα, 3 επιδιασκόπια, 2 οθόνες προβολής,3 scanner, πλήρως εξοπλισμένα γραφεία, αίθουσα με T.V – VIDEO,).

ΜΗΝΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί από το ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ και περιλαμβάνει :
 • Βάση δεδομένων εκπαιδευτών
 • Βάση δεδομένων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Βάση δεδομένων εκπαιδευομένων
 • Βάση δεδομένων εκπαιδευτικών πακέτων

Οι διάφορες βάσεις ενημερώνονται συνεχώς και συνδέονται μεταξύ τους ώστε:

 • Να υπάρχει εικόνα κατά άτομο και συγκεντρωτικά για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους.
 • Να αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο
 • Να παρακολουθείται η εκπαιδευτική πορεία των εκπαιδευομένων
 • Να εκτελούνται μηχανογραφικά όλες οι διαδικασίες διαχείρισης των προγραμμάτων.
 

© Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής - Διοικητήριο, 63100 Πολύγυρος                                                   Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Mundo GR.