ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από σήμερα για την ενημέρωσή σας επισκεφθείτε μας στη νέα ιστοσελίδα της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://halkidiki.pkm.gov.gr/